“President Kersti Kaljulaid võtab ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi kutsel kaheks aastaks üle naiste, laste ja noorukite tervise ning heaoluga tegeleva liikumise Every Woman, Every Child (EWEC) kaasjuhtimise”

EWEC_Kaljulaid

Liikumine sai alguse 2010. aastal toonase ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni juhtimisel.  Kaasjuhi ülesanne on olla naiste ja noorte ning laste tervise teemadel eestkõnelejaks. President Kersti Kaljulaid soovib oma ametiajal suurendada teadlikkust just nende inimeste kangelastegudest, kes muudavad naiste ning laste olukorda paremaks paljuski omal initsiatiivil tegutsedes.

“Ma soovin näidata, kui palju häid mõtteid on maailmas juba olemas, juba leitud, juba järele proovitud, kuid alles väikeses mõõtkavas. Mõtteid, mis võiksid kusagil kedagi aidata, mis ootavad avastamist ja suurendamist, et aidata maailmas võimalikult paljusid. Ma soovin pakkuda märkamist, aga ka parimate tavade levitamist – mis sageli on sama asi. Nii saan mina ise midagi ära teha,” ütles riigipea.

Eile New Yorgis toimunud EWECi avaüritusel rääkis president Kaljulaid ka Eesti ravikindlustuse kogemusest. „Kõigil lastel peab olema võrdne ligipääs tervishoiuteenustele sõltumata vanemate sissetulekust ja võimalusest töötada. Seetõttu pakub Eesti kõigile kuni 18-aastastele ravikindlustust.“ Samuti tõi riigipea näiteks ka last ootavatele emadele ravikindlustuskaitse pakkumise.

EWECi liikumisse annavad oma panuse nii erinevad riigid kui erasektor ja vabaühendused ja selle tegevus keskendub eelkõige emade, vastsündinute, laste ja noorukite ennetatavate surmade vältimisele ning vajalike tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisele. Eriti keskendutakse keerulisema humanitaarolukorraga riikidele. Olulised põhimõtted on ka inimõiguste austamine, seksuaal- ja reproduktiivtervis ning –õigused ning naiste ja tüdrukute võimestamine.

Foto: President Kaljulaid koos ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi ja ase-kaasjuhi Tarja Haloneniga eile toimunud kohtumisel New Yorgis.

Foto from Office of the President

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: