“President Kaljulaid Riias: Balti riigid võiksid olla Euroopas teerajajad digi- ja puhta energeetika vallas”

Adaži (1)“Balti riike seovad ühised väärtused ja taristu ning meil on hea võimalus saada Euroopas teerajajaks nii digi- kui ka puhta energeetika vallas, “ lausus president Kersti Kaljulaid tänasel kolme Balti riigi presidentide kohtumisel Riias. 

„Digi, energeetika, julgeolek ja kliimaneutraalsus on kõik omavahel seotud. Põhja-Balti regioonil on potentsiaal olla üks enim digitaalselt arenenud piirkondi maailmas, ent peame selleks oma tugevused ühendama. „Lisaks on oluline teha tihedat koostööd kliimaneutraalsuse saavutamiseks nii Balti riikide kui ka Põhjamaaga, et kõigil jagatud elektriturgudel valitseksid samad reeglid,“ lisas Eesti riigipea.

Rääkides Euroopa julgeolekust toonitas president Kaljulaid, et Eesti ei näe põhjust leevendada Venemaale kehtestatud sanktsioone enne kui Minski lepped on täidetud. „Samal ajal toetame oma idapartnerite Euroopa-suunalisi püüdlusi ning ELi edasist laienemist,“ lausus president Kaljulaid.

President Kersti Kaljulaid, Läti president Egils Levits ja Leedu president Gitanas Nausėda arutasid tänasel kohtumisel pikemalt veel arenguid ühiste taristuprojektide elluviimisel, piirkonna julgeolekut, Euroopa Liidu tulevikku, idapartnerlust ning Kolme Mere Algatust, mille järgmine tippkohtumine toimub juunis 2020 Tallinnas.

NATO Põhjadiviisi staabis Adažis kohtus president Kaljulaid diviisi ülemal kindralmajor Flemming Mathiaseniga ning seal teeniva Eesti kontingendiga, mida juhib kolonel Aron Kalmus. „Balti riigid on sõjalisest vaatepunktist nii liitlaste kui ka vaenlaste jaoks üks terviklik ruum, mistõttu on lähedane koostöö Läti, Leedu ja Eesti vahel hädavajalik. NATO Põhjadiviisi juhtimisstaap on hea näide, kuidas saame oma julgeoleku tagamiseks koostööd teha,“ lausus Eesti riigipea Adažis. NATO Põhjadiviisi juhtimisstaap loodi eelmisel aastal koostöös Taaniga ning selle põhiülesanne on juhtida sõjalisi operatsioone Lätis ja Eestis kriisi- ja sõjaajal.

Pildid: presidendi kantselei ja Läti Vabariigi Presidendi Kantselei

Krishan Chand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: